Konfigurator CFG 4FACTORY jest aplikacją, która umożliwia szybką i prawidłową realizację indywidualnego zamówienia na podstawie dostępnych w danym modelu wariantów produktu. Jest to kompletne, zintegrowane rozwiązanie informatyczne wspierające wytwarzanie produktów specjalnie konfigurowanych na zamówienie.

W trakcie działania CFG 4FACTORY następuje automatyczne utworzenie w systemie struktury wyrobu (BOM-u), sparametryzowanej technologii, która wykorzystywana jest podczas produkcji oraz w procesie kompletacji.

Aplikację można połączyć z zewnętrznym systemem klasy ERP w celu pobrania danych, następnie w wyniku działania kwestionariusza wyboru można wyeksportować z powrotem do systemu ERP nowy indeksu produktu konfigurowalnego wraz z jego strukturą (BOM) oraz technologią wykonania.

Najczęstsze korzyści dla użytkowników:

  • łatwiejsze i szybsze przygotowanie ofert indywidualnych oraz wyceny
  • wsparcie wszystkich procesów produkcyjnych, minimalizując ryzyko popełnienia błędu w zakresie np. doboru niekompatybilnych ze sobą elementów
  • niższe ceny produktów dedykowanych klientom
  • wyższa jakość dokumentacji technicznej
  • szybsza dostawa dedykowanych produktów poprzez skrócenie czasu przygotowania produkcji
  • produkty dostosowane do potrzeb klienta
  • automatyczne obliczanie ceny sprzedaży i kosztu produkcji wariantu produktu
  • łatwa integracja z platformami sprzedaży online
  • cykliczna aktualizacja oprogramowania

Formularz kontaktowy

Realizacja: BluLink.pl