PMSA 4ACTORY (ang. Production Management Smart Advisor) - innowacyjne narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych wcelu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne wpisujące się̨ w koncepcję Przemysłu 5.0. Jest wynikiem wieloletniej współpracy DSR z ponad 170 firmami z wielu branż i odpowiedzią na ich potrzeby w obszarze zwiększanie produktywności oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Nowatorskie narzędzie wspierające udział operatorów maszyn w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu ich działania, pozwalające na ciągłą optymalizację procesu produkcyjnego, w zakresie:

  • doboru wartości parametrów procesu produkcyjnego w celu maksymalizacji wybranych wskaźników KPI zgodnych z normą ISO 22400,
  • prognozowania wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego wraz ze wskazaniem czasu i prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia.

 

Najczęstsze korzyści dla użytkowników:

  • wspieranie procesu podejmowania decyzji na poszczególnych szczeblach procesu produkcyjnego w celu optymalizacji wskaźnika OEE (ISO22400)

  • przewidywanie wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego i generowanie rekomendacji w celu jego wyeliminowania

  • wydłużenie cyklu życia maszyn i narzędzi poprzez monitorowanie i optymalizację poszczególnych nastaw oraz monitorowanie wybranych parametrów; przeciwdziałanie nadmiernemu zużyciu technologicznemu

  • generowanie i zbieranie danych będących podstawą optymalizacji planowania realizacji zleceń produkcyjnych (IoT DataLake); budowanie organizacji sterowanej danymi (Data-driven Organisation - Data Factory)

  • pozyskiwanie wiedzy od operatorów maszyn pozwalającej na jej gromadzenie i dystrybucję wewnątrz organizacji

 

Wreszcie sztuczna inteligencja wkracza również do hal produkcyjnych – rusza nabór do drugiego etapu projektu PMSA 4FACTORY.

Nawet dwukrotny spadek awaryjności maszyn i znaczny wzrost efektywności produkcji, to tylko niektóre zalety naszego rozwiązania. Jeśli chcesz sprawdzić w jaki sposób w Twojej firmie można zastosować mechanizmy działania Netflix i Twittera, kliknij poniżej:

https://pmsa.4factory.com/

Formularz kontaktowy

Realizacja: BluLink.pl