System EAM 4FACTORY jest oprogramowaniem służącym do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa dedykowanym dla Działu Utrzymania Ruchu. EAM usprawnia optymalizację procesu produkcji dzięki prewencyjnym i predykcyjnym działaniom, ułatwiającym zmniejszenie czasu trwania wszelkich przerw produkcyjnych wynikających z nieplanowanej niedostępności maszyn.

Ze względu na złożoność system EAM 4FACTORY został podzielony na moduły, które grupują funkcjonalności, m.in.: Zasoby, Zgłoszenia/ Zlecenia, Przeglądy, Części/ Materiały Eksploatacyjne, Raporty.

Ponadto, polecamy skorzystać z naszego autorskiego narzędzia - IOT 4FACTORY, które służy do zbierania danych bezpośrednio z jednostek produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Najczęstsze korzyści dla użytkowników:

  • obsługa zgłaszania awarii
  • planowanie przeglądów i konserwacji
  • obsługa stanów magazynowych
  • zarządzanie sprzętem, częściami oraz materiałami eksploatacyjnymi
  • łatwiejsza kontrola i utrzymanie ruchu dzięki działaniom prewencyjnym
  • uporządkowany rejestr maszyn, części, narzędzi i innych zasobów produkcyjnych
  • pełna identyfikacja prac konserwacyjnych
  • lepsza wydajność i skuteczność zarządzania zasobami produkcyjnymi
  • wbudowane raporty do analizy danych
  • cykliczna aktualizacja oprogramowania

Formularz kontaktowy

Realizacja: BluLink.pl