DSR od 2005 roku skutecznie wspiera wykorzystanie zasobów firmy produkcyjnej, poprzez ocenę rzeczywistego wykorzystania maszyn i czasu pracy specjalistów wykorzystujących narzędzia IoT i cloud computing. Ponadto, nasze rozwiązania pozwalają na usprawnienie procesów produkcyjnych, dając rzeczywisty obraz kluczowych wskaźników wydajności produkcji. Oferowane przez nas systemy zarządzania produkcją pozwalają również na szybką analizę dostępności zasobów oraz lepszą organizację pracy, a także na sprawne planowanie i harmonogramowanie produkcji.

Nasza oferta systemów zarządzania produkcją, opracowanych dla koncepcji Przemysł 4.0 o nazwie DSR 4FACTORY - jest pakietem rozwiązań informatycznych, usprawniających poszczególne obszary w ramach całego procesu produkcyjnego, który obejmuje usługi i oprogramowanie do rejestracji i analizy procesu produkcyjnego, monitorowania określonych parametrów maszyn oraz śledzenia przepływu materiałów: SFC 4FACTORY, EAM 4FACTORY, MPS 4FACTORY, CFG 4FACTORY.

Wizja i strategia:

Celem spółki jest wsparcie firm z sektora produkcyjnego w tworzeniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe technologie. Uzyskanie przez Klienta jak najszybszego zwrotu z inwestycji w IT jest dla DSR podstawowym kryterium sukcesu w prowadzonych projektach wdrożeniowych.

DSR konsekwentnie buduje największe w Polsce i w regionie centrum kompetencyjne dla firm produkcyjnych oferujące ekspercką wiedzę i najlepsze praktyki w zakresie wdrażania systemów informatycznych.

Dlaczego DSR?

DSR nawiązuje w swojej działalności do filozofii Lean Manufacturing, która wskazuje, że sukces przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na wytwarzaniu właściwego produktu. Równie ważne jest dostarczenie go klientowi we właściwym czasie, miejscu i ilości oraz umiejętne minimalizowanie nakładów poniesionych na zaspokojenie potrzeb klienta. Dzięki równowadze tych elementów oraz szybkiej reakcji na zmiany rynkowe firma jest w stanie znacząco poprawić swoją efektywność, a jej produkty mogą w krótszym czasie trafić do klienta. Wychodząc od koncepcji Lean, DSR działa wg trzech kluczowych wartości:

Dynamizm: każde przedsiębiorstwo traktujemy indywidualnie. Dostarczamy wyselekcjonowane narzędzia pomagające Klientom szybko i właściwie reagować na nowe wymagania rynku.

Synergia: integrujemy wcześniej wdrożone systemy (m.in. ERP, MES i APS) z wprowadzonymi przez nas nowymi rozwiązaniami, aby dzięki ich współdziałaniu klient osiągał maksymalne korzyści.

Rezultaty: identyfikujemy obszary, w których inwestycja w IT da najlepsze efekty i największy zwrot. Chcemy, aby dzięki wsparciu IT każdy klient uzyskał realne korzyści w postaci bardziej wydajnej produkcji, lepszej obsługi klienta i redukcji strat.

Formularz kontaktowy

Realizacja: BluLink.pl